Nakil

Nakil

Nakil, ölüden ya da canlıdan yapılan bir operasyon türüdür. Tedavi edilmesi tıbbi anlamda mümkün olmayan hastalıklar sebebiyle işlev yapamayacak derecede hasarlar görmüş olan organların yerine, canlı ya da beyin ölümü gerçekleşmiş olan kadavradan alınan sağlam ve çalışan organın takılarak hastanın tedavi edilmesine olanak sağlayan faaliyete nakil denilmektedir. Kalp nakli haricinde geriye kalan diğer organların önemli bir kısmı canlılar arasında yapılabilmektedir. Kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, ince ve kalın bağırsak nakilleri ölü bedenden alınarak hastaya nakledilmektedir.

Canlılar arasında ya da ölü-canlı arasında yapılan nakiller

Bağışlanan tüm organlar yapılan her nakil kurtarılan bir hayat demektir. Ama Türkiye’de organ bağışı oranının istenilen seviyeye ulaşmamasında ve toplum tarafından yeterli duyarlılığın oluşmamış olmasında yanlış inanışlar ile aynı zamanda bilgi eksikliği ve önyargılar çok önemli rol oynamaktadır. Organ bağışı ve organ naklinde doğru olduğu sanılıp inanılan yanlışlarla birlikte yıllar boyunca diyalize bağlı olarak hayatını sürdüren ya da organ bağışı yapmayan birçok insan bulunmaktadır. Türkiye’de organ nakillerinin yaklaşık olarak %75- 80’i yaşayan birisinden alınan organlarla gerçekleştirilmektedir. Bu yolla yapılan nakillerde herhangi bir sağlık problemi olmayan kişi ameliyat edilip, sağlam organının bir kısmını veyahut da yarısını veriyor. Bu pek istenmeyen bir vaziyet olmasına rağmen genellikle hasta yakınları tarafından insanları yaşatmak için uygulanmak zorunda kalınan bir yöntemdir. Yurt dışında ise organ naklinde bu durumun zıttı söz konusudur. Yaşayan sağlıklı insandan alınan organlar ile yapılan nakiller yaklaşık olarak % 25 oranında, ölen insanlardan alınarak yapılan nakiller ise yaklaşık olarak % 75- 80 seviyelerindedir. Türkiye’deki ortaya çıkan nakil süreci ile ABD ve Avrupa’daki nakil süreci arasındaki en temel fark budur. Fakat nakillerin başarı oranı arasında herhangi bir istatistiksel bir fark yoktur. Burada daha çok doktorların rolü önemlidir.

Organ Nakli Ameliyatları modern teknikler ve teknolojiler kullanılarak yapılmaktadır

Organ nakli ameliyatları en önemli ve hassas ameliyatlardır; fakat gelişen modern cerrahi teknik ve teknolojileri tamamen güvenli bir şekilde ve kanama olmadan gerçekleşebilmektedir. Örnek vermek gerekirse; Laporoskopik (kapalı) ameliyatlar ile insanlar 1 hafta ile 10 gün arasında normal yaşantılarına devam edecek seviyeye gelmektedir; günlük hayat açısından fiziksel bir engelleri asla olmamaktadır.

Kimler donör uygulanır?

Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan yönetmelik gereğince 4. derece de dahil olmak üzere tüm akrabalar arası nakiller yapılabilir. Bölgesel Etik Kurullarında alınan onayla akrabalık dışı organ nakli yapılması da söz konusu olabilmektedir. Organ nakilleri içerisinde çapraz nakil olarak isimlendirilen donör değişimleri de yasal kurallar içerisinde gerçekleşebilmektedir.

Hastanede organ naklinin gerçekleşebilmesi için o nakil merkezinin üst seviyede hizmet veriyor olması gerekmektedir. Organ nakli yalnızca ameliyatla alakalı bir işlem değildir. Organ naklinin başı ve sonrası arasındaki sürecin o merkezin yatan hasta katları, poliklinikleri, laboratuvarları, görüntüleme üniteleri ve o merkezde yer alan birçok kliniğin ortak çalışması çok önemlidir. İşinizde iyi bir cerrah olabilirsiniz, ameliyathane şartlarınız çok mükemmel olabilir, çok iyi bir anestezi ekibiniz olabilir fakat bu her zaman iyi sonuçlar alacağınız anlamına gelmemektedir. Organ naklilleri multidisipliner çalışmalardır. Bu sebepten ötürü yalnızca bu çalışmayı bitirmiş olan sağlık kurumları organ nakli yapabilirler.

Allogreft: Allogreft genetik bakımdan aynı kimliğe sahip olmayan aynı ırka ait iki canlı arasında yapılan organ ya da doku nakilleridir. Birçok insanın doku ve organ nakilleri allogrefttir.

İzogreft: Allogreftlerin alt grubu olarak genetik bakımdan aynı kimliğe sahip alıcı ve vericiler arasında gerçekleşen organ ve doku nakilleridir. İkizlerin arasında gerçekleşir. İzogreftler diğer nakil türlerinden farklıdır. Bunun sebebi allogreftlerle yapı olarak aynı olsalar bile alıcının immün cevabı bakımından otogreftlere daha yakın özelliktedirler.

Senogreft: Dokunun veya organın bir ırktan başka bir ırka nakledilmesi işlemidir. Buna örnek olarak; gayet başarılı bir nakil olan,domuza ait olan bir kalp kapakçığının insana nakli; babun türü bir maymunundan insana kalp nakli (başarısızlıkla sonuçlandı) yapılması verilebilir.

Son Güncelleme : 28.04.2021 02:57:47
Nakil ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nakil Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nakil"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Kafa Nakli
Kafa Nakli
Kafa Nakli, Tıp dünyası bir çok organ ve uzuv nakli yaparak insan sağlığının korunması için ciddi anlamda çalışmalar yapmaktadır. Özellikle organ nakillerinde yeni vefat etmiş birinde alınan uygun organlar veya canlı bir insandan başka birini organ v...
Rahim Nakli
Rahim Nakli
Rahim Nakli, Öncelikle değerli okuyucularımızın evlat hasreti çeken annelere ve bebek sahibi olamayan anne adaylarına İnşallah en kısa sürede onlara bahtiyarlığın en güzeline erişmesi dileklerimizi sunuyoruz. Bu konumuzun başlığı olan Rahim nakli ile...
Kornea Nakli
Kornea Nakli
Kornea nakli, Kornea gözü kuruyan dış etkenlere karşı savunan gözün en kısmında bulunan saydam tabakasıdır. Gözün görme görevini yerine getirirken korneanın önemi büyüktür. Kornea ne kadar saydam bir tabaka olmuş olsa da çeşitli hastalıklar tarafında...
Organ Nakli
Organ Nakli
Organ nakli, ölüden ya da diriden yapılan bir operasyon türüdür. Tedavi edilmesi tıbbi anlamda mümkün olmayan hastalıklar sebebiyle işlev yapamayacak derecede hasarlar görmüş organların yerlerine, canlı ya da ölüden alınan sağlam ve çalışan orga...
Yapay Böbrek Nakli
Yapay Böbrek Nakli
Yapay Böbrek Nakli, yapay böbrek çoğunlukla kendi fonksiyon ve işlevini göremez olan böbreklerin yerini alması için üretilmiş hatta uygun olan bir verici olana kadar böbrek vücuttaki işlevini gerçekleştirmesi için mekanik malzemelerden hazırlanmış ya...
Kök Hücre Nakli
Kök Hücre Nakli
Kök Hücre Nakli, Kök hücreler tıp literatüründe çığır açılmış bir tedavi yöntemi olup birçok insan ciddi hastalıklardan kök hücre nakli ile kurtulmuştur. Kök hücre bir kısım organdan alınan hücre dokusunun diğer vücut dokuları üzerinde çoğaltılmas...
Hücre Nakli
Hücre Nakli
Hücre nakli, günümüzde sadece kemik iliği hücresi olarak yapılmaktadır. Bu hücreler, kemikler içerisinde bulunan bir doku olan ve kan dolaşımındaki kan hücrelerinin merkezidir. Nakledilen hücreler, vücutta kan hücrelerinin üretiminin gerçekleşmesi iç...
Böbrek Nakli
Böbrek Nakli
Böbrek nakli, hayatta veya ölmüş bir insandan alınan organın, böbrek yetmezliği olan bireye nakledilmesidir. Bu ameliyat yapıldıktan sonra hastalar bazı ilaçları kullanmaya başlar ve tamamen iyileşene kadar bu ilaçları kullanmaya devam eder. Esk...
Karaciğer Nakli
Karaciğer Nakli
Karaciğer Nakli, Karaciğer insan vücudunun hemen altında ve vücudun sağ tarafında yaklaşık olarak yetişkin birinde 2 kilogram ağırlıkta olan kırmızı renkte yumuşak bir organdır. Vücudun yaşamını sağlamak amacıyla bir çok kimyasal olay bu organ ile...
Yüz Nakli
Yüz Nakli
Yüz nakli, bir bireyin yüzünün bir bölümünün veya tamamının tekrar yüzüne yerleştirilmesine ilişkin medikal prosedürleri içerir. Dünyada gerçekleşen ilk tam yüz nakli yapılması 2010 yılında İspanya'da tamamlandı. Yüz bölgesinin tamamının naklinin...
Doku Nakli
Doku Nakli
Doku Nakli hasta bir bireyin, iyileşmesi için sağlıklı bireyden yardım almasıdır. Doku nakli birçok dokudan alınmaktadır. En çok bilinen doku nakli kemik iliği naklidir. Doku nakli ülkemizde yeteri kadar yapılamamaktadır ve bu sebepten dolayı pek ...
Saç Nakli
Saç Nakli
Saç nakli, vücudumuzda kelliğe karşı direnç gösteren bölgelerden alınan saç tellerinin, saç kaybının belirgin derecede azaldığı alanlara ekilmesiyle gerçekleştirilir. Eğer saçlarınızda belirgin derecede azalma olması ve bununla birlikte saçlarda geri...

 

Göz Nakli
Yumurta Nakli
Deri Nakli
Akciğer Nakli
Yarı Uyumlu İlik Nakli
Otolog Kök Hücre Nakli
Beyin Nakli
Yapay Göz Nakli
Allojenik Nakil
Kalp Nakli
Kemik İliği Nakli
Otolog Kemik İliği Nakli
Sinir Nakli
İlik Nakli
Penis Nakli
Kafa Nakli
Rahim Nakli
Kornea Nakli
Organ Nakli
Nakil
Yapay Böbrek Nakli
Kök Hücre Nakli
Hücre Nakli
Böbrek Nakli
Karaciğer Nakli
Yüz Nakli
Doku Nakli
Saç Nakli
Kan Nakli
Popüler İçerik
Allojenik Nakil
Allojenik Nakil
Allojenik nakil, insanlarda ölümcül hastalıklar üzerinde yapılan en büyük tedavilerden biridir. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu tedavi yöntemi h...
Kalp Nakli
Kalp Nakli
Kalp Nakli, uzmanlık isteyen, fakat ameliyat tekniği sebebi ile çok zor olmayan bir işlemdir. Bu konudaki ilk çalışmalar 1930'lu yıllarda başlamıştır,...
Kemik İliği Nakli
Kemik İliği Nakli
Kemik iliği (kök hücresi), kemik iliği ve kan hücrelerini üreten hücrelere verilen addır. Kan hücreleri dokulara oksijen taşımakta olan, mikroplara ka...
Otolog Kemik İliği Nakli
Otolog Kemik İliği Nakli
Otolog Kemik İliği Nakli, kemiklerin içerisinde bulunan özellikle süngersi biçimdeki dokulardan oluşmuş ve dolaşımdaki mevcut olan kan hücrelerinin de...
Sinir Nakli
Sinir Nakli
Sinir nakli, olması için vücudun herhangi bir yerinde bulunan sinirlerin veya kasların işlevini kaybetmesi gerekir. Bu sebepten dolayı insan bedeninde...
İlik Nakli
İlik Nakli
İlik nakli yada kemik iliği nakil operasyonu genellikle halk arasında kemik iliği nakli adı ile bilinir fakat gerçekte; kemik iliği, damarlarda dol...
Penis Nakli
Penis Nakli
Penis Nakli, Tıp teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte karaciğer, akciğer, kalp gibi bir çok iç organ ve uzuvların teknoloji yardımı ile rahatlıkla na...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böbrek Nakli
Karaciğer Nakli
Yüz Nakli
Doku Nakli
Saç Nakli
Spinal Kord Yaralanmalarında Sinir Nakli Yapılabiliyor Mu
10 Yaşındaki Kızımın 2020 Ocak Ayında İki Gözünde Atrofi Oluştu
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Spinal Kord Yaralanmalarında Sinir Nakli Yapılabiliyor Mu
10 Yaşındaki Kızımın 2020 Ocak Ayında İki Gözünde Atrofi Oluştu
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022